Extra je u nás štandardom

Ostatné služby

V rámci spolupráce pre Vás poskytneme okrem kompletného servisu od založenia firmy, spracovania účtovníctva a miezd, daňového poradenstva aj nasledovné služby:

Účtovníctvo online

 • Prístup do vášho účtovníctva 24 hodín/deň
 • Bez nákladov na obstaranie a servis účtovného softwaru
 • Vystavovanie účtovných dokladov
 • Vedenie skladového hospodárstva
 • Tvorba vlastných reportov
 • Kontrola pohľadávok a záväzkov

Okrem toho všetkého

 • Zakladáme spoločnosti
 • Zabezpečíme zápis zmien do Obchodného a Živnostenského registra
 • Sprostredkujeme právne služby
 • Pripravíme pre vás obchodné zmluvy akéhokoľvek druhu
 • Poskytujeme prenájom virtuálneho sídla s elektronickým preposielaním korešpondencie
 • Postaráme sa o skenovanie a zasielanie dokumentov

S úsmevom na perách

 • Vyzdvihneme účtovné doklady u Vás
 • Poskytneme extra služby z oblasti administratívy
 • Vykonáme rekonštrukcia účtovníctva, miezd a personalistiky aj starých rokov
 • Zabezpečíme audit účtovnej agendy a overenie účtovnej závierky audítorom
 • Pripravíme priebežné výstupy z účtovníctva (súvaha, výsledovka a iné reporty podľa požiadaviek a potrieb klienta)
 • Vykonáme analýzu firemných procesov a obehu účtovných dokladov

Naše hodnoty ako prostriedky, ktoré prinášajú kľud od papierov

Naším klientom prinášame bezstarostnosť v účtovníctve. Za vyše 13 rokov sme vybudovali obrovskú dôveru s našimi klientmi. Účtovníci sú stabilní, nestriedajú sa a preto vieme pridať hodnotu individuálneho prístupu. Sme proklienstky orientovaní a preto máme nadštandardné vzťahy s našimi klientmi.

rokov skúseností

spokojných klientov

úctovných dokladov za nami

Venujte sa biznisu a papiere prenechajte nám!